Modelspoorwijzer.net

Ombouw Roco NS2400

Ga naar: navigatie, zoeken
Foto: Sander Lageveen

Type locomotief: NS 2400 (Tijdperk 3/4)

  • Ombouw: digitaal, CV programmering
  • Artikelnummer: Roco 62790
  • Railsysteem: 2 rail
  • Schaal: H0 (1:87)
  • Decoder: Zimo MX633R


Korte samenvatting: Deze loc is omgebouwd van 2 rail analoog naar een 2 rail digitaal versie zodat we met deze loc voortaan digitaal kunnen rijden, tevens zitten er wat extra dingen in welke ik hier kort zal beschrijven. Daarnaast besteed ik aandacht aan het programmeren van de Zimo MX633R.

Ingrediënten in deze loc

Naast een Zimo decoder zitten er in deze loc verlichtingsprintjes voor een 2400 van Digikeijs in. Tevens heb ik onder de zwaailichten een LED geplaatst en bedraad. Daarnaast heb ik in de cabine ook 2 LED's aangebracht, deze dienen voor cabineverlichting. De loc is voorzien van 2 automatische Profi-koppelingen van Fleischmann. Ook heb ik zoals op de foto te zien is een machinist in de loc gezet.

Ombouw van de loc

Verlichtingsprintjes

Eerst bouwen we de verlichtingsprintjes in beschreven zoals in de handleiding van Digikeijs. We zorgen dat we met deze printjes frontseinen (omgekeerde L), sluitseinen en rangeerseinen hebben, dit doe je aan de hand van een aantal solderingen zoals omschreven in de Digikeijs handleiding. We sluiten alles aan zoals beschreven echter aansluiting 3 van deze printjes sluiten we nog niet aan. Dit komt in een later stadium. Daarnaast knippen we een stuk tussen de sluitseinen lichtgeleider uit en monteren we de 2 overgebleven delen weer in de kap. Dit om te voorkomen dat het topsein van de omgekeerde L doorschijnt naar het andere sluitsein. Dit topsein en een sluitsein zitten namelijk op dezelfde plek. Op foto1 bij "Zwaailichten voorbereiden" zie je wat ik bedoel.

Zwaailichten voorbereiden

Zowel voor als achter op de huif zit een houder voor een zwaailicht. Onder de houder boren we een gaatje zodat we in de kap komen. De houder heeft een gaatje, dit gaatje boren we iets uit zodat we er een LED in kunnen maken. Op de houder komt een zwaailamp, deze heeft een pinnetje wat in het gaatje van de houder zou passen, ware het niet dat we die opgeboord hebben. Dit pinnetje halen we eraf. We plakken de overgebleven zwaailichtjes nu op de houder met Micro Krystal Klear vast. Onder de zwaailamp plakken we nu een LEDje. Daarnaast maken we de onderkant van het LEDje zwart met nagellak of verf.

Foto: Sander Lageveen
Foto: Sander Lageveen

Cabineverlichting voorbereiden

Ook de zwaailichten in de kap bereiden we voor. We boren in het binnenwerk van de cabine 4 gaatjes, 2 aan de ene kant, 2 aan de andere kant. Hier steken we de draden van de SMD LED door en zetten het LEDje vast met Micro Krystal Klear.

Foto: Sander Lageveen
Foto: Sander Lageveen
Foto: Sander Lageveen
Foto: Sander Lageveen

Decoder inpluggen

We pluggen de decoder in de loc volgens de handleiding van de decoder.

Aansluiten decoder

De aan te sluiten volgorde is belangrijk aangezien op bepaalde functie-uitgangen bepaalde functies niet werken! We veranderen de aansluiting van de groene draad op de decoder. De groene draad solderen we los van de decoder en sluiten we weer aan op het aansluitpad van Fu-Ausgang FA8. Dit omdat we op Fu-Ausgang FA7 en FA8 alleen verlichting aan of uit kunnen schakelen en verder geen andere (combinatie) functies mogelijk zijn.

De decoder sluiten we verder als volgt aan:

Functie Draad kleur
Frontsein lange huif (voorkant) Wit
Frontsein korte huif (achterkant) Geel
Sluitsein korte huif (achterkant) *
Automatische koppeling lange huif (voorkant) *
Automatische koppeling korte huif (achterkant) *
Zwaailicht lange huif (voorkant) *
Zwaailicht korte huif (achterkant) *
Cabine *
Rangeersein Groen
  • = eigen draadkleur kiezen!

Zimo MX633 programmeren

De decoder zal geprogrammeerd moeten worden. We willen graag een zo een gemakkelijk mogelijke bediening. Hiervoor moeten we het nodige "mappen" zoals dat heet. Dit komt van de term "Function mapping".

Lang adres

We programmeren eerst een lang adres erin, de loc heeft nummer 2439, dit wordt ons decoder nummer. Veel centrales zijn hier goed op voorbereid en dan is dit in 1 handeling te doen. Wanneer je centrale daar niet toe in staat is kan je het eenvoudig zelf doen door middel van het programmeren van 3 CV's.

CV17 voor adressen die boven de 127 liggen. 2439 ligt daarboven. CV18 vormt samen met bovenstaande CV een groot getal. CV29 bit5, deze is bij korte adressen 0 en bij lange adressen 1 te zijn. 0 en 1 komen uit het binaire talstelsel.

CV Waarde
17 201
18 135
29 bit 5 32

De waarde van CV29 zou anders kunnen zijn! Dit heeft te maken met andere instellingen welke in CV29 zijn vastgelegd!

Sluitseinen

Voor het programmeren van de sluitseinen dienen we een aantal handelingen te verrichten. De sluitseinen zitten op functie F1 en F6. Dat is verwarrend. We willen deze onderbrengen onder 1 functie-uitgang namelijk F1. We zorgen dan dat deze mee schakelen met de rijrichting van de loc. We programmeren CV35, dit is functie-uitgang F1. Daarna programmeren we CV40, dit is functie-uitgang F6 Daarna programmeren we CV127, hierin programmeren we de richting waarin F1 moet werken, dit is een door Zimo reeds voorgeprogrammeerde waarde. Het zelfde doen we voor F6 in CV 132. CV127 en CV 132 kunnen in dit geval nooit dezelfde waarde zijn, aangezien ze tegenovergesteld van elkaar aan moeten zijn.

CV Waarde
35 132
40 0
127 2
132 1

Werkt het goed? Niks meer aan doen! Werkt de verlichting verkeerd, dan is het waarschijnlijk verkeerd aangesloten en kan je of draden gaan omsolderen of even de waardes die je geprogrammeerd hebt in CV127 en 132 omdraaien. CV127 wordt dan 1, CV132 wordt dan 2.

Automatische koppelingen

Op functie-uitgang F2 en F3 gaan we nu de automatische koppeling programmeren. Bij deze koppelingen is het noodzakelijk dat je er niet te lang spanning op laat staan aangezien dan de koppeling kan doorbranden. Tevens is het dan ook makkelijk dat de loc bij het ontkoppelen een stukje van de trein weg rijdt, ook dit gaan we instellen.

De koppelingen gaan we op de zelfde manier mappen als de sluitseinen. Zo werken ze straks maar in 1 richting. Hiervoor voegen we eerst F2 en F3 samen zodat deze werken onder de F2. Dit doen we in CV36 en 37. Daarna geven we aan de decoder door dat deze functie-uitgangen automatische koppelingen bezitten, Zimo heeft de software in de decoder al zo voor geprogrammeerd dat dat eenvoudig kan door in de bedienende functie-uitgang de waarde 48 te programmeren. We doen dit door in CV128, welke F2 bedient, de waarde 48 te programmeren. Zelfde geldt voor CV129 echter bedient deze F3. Echter, doordat we ze richting afhankelijk willen laten schakelen dienen we een 1 of een 2 te programmeren in de functie uitgangen. Deze 1 en 2 tellen we bij de waarde 48 op. We komen dan voor CV128 uit op de waarde 49 en voor CV129 op de waarde 50. Rest ons CV115 en 116 te programmeren.

CV115 en 116 zijn vastgelegde gegevens in de decoder door Zimo zelf. Aan de hand van tabelwaardes kom je tot een getal voor deze CV's.

CV115 bestaat uit 2 getallen. De 10-tallen en de eenheden. Met de 10-tallen geven we aan hoe lang we de volle spanning gedurende een bepaalde tijd op de functie-uitgang willen hebben staan. Met de tabel heb ik de volgende waarde berekend 6. Ik laat hiermee gedurende 2 seconden de volle spanning op de koppeling staan. De eenheden geven aan hoe lang we 50% van de volle spanning op de functie-uitgang willen hebben staan. Dit hoefde voor mij niet dus ik koos 0. De waarde in CV115 is daarmee 60.

CV116 bestaat eveneens uit 2 getallen. Met de 10-tallen bepaal je hoe lang de loc moet wegrijden van de trein. Ik koos voor 2 seconden hetgeen neerkomt op een waarde van 6. De eenheden bepalen in welke decoderstap dat moest gebeuren. Ik koos voor decoderstap 4. Wat ongeveer neerkomt op waarde 4.

CV Waarde
36 24
37 0
128 49 (48+1)
132 50 (48+2)
115 60
116 64

Zwaailichten

Ook de zwaailichten moeten we programmeren, ook hier geldt, dat het met een simpele handeling moet werken, dus met 1 functie-uitgang. Zwaailampen gaan overigens nooit gelijkmatig, dus ook dat detail verdient aandacht. De zwaailichten zitten op functie 4 en 5. Om deze onder 1 functie toets te krijgen dienen we CV38 en CV39 te programmeren. CV38 schakelt F4, CV39 schakelt F5. CV38 programmeren we met de waarde 12, CV39 met de waarde 0.

In de CV's 130 en 131 geven we aan welk lichtsignaal F4 en F5 moeten hebben, ik kies voor de optie "Single pulse strobe". Dit is de waarde 16.

In CV117 stellen we de snelheid van het knipperen in, Zimo heeft hier weer de nodige opties voorgeprogrammeerd welke je door middel van waardes programmeren dus activeert. Je kan hier kiezen tussen een snelheid van 0=100ms tot 9=1sec. Ik heb gekozen voor 6, dat is gelijk aan 700ms. Zoals gemeld, zwaailichten gaan nooit tegelijk, dit gaan we programmeren in CV118. Zimo geeft de mogelijkheid om F4 tegengesteld (inverse) te schakelen. Hiervoor programmeer je in CV118 de waarde 128.

CV Waarde
38 12
39 0
130 16
131 16
117 6
118 128

Cabine verlichting

De cabine verlichting zit op F7. Deze schakel je aan of uit. Hiervoor hoeven geen CV's te worden geprogrammeerd.

Rangeersein

De laatste uitgang van deze decoder geeft het rangeersein. Dit is reeds voorbereid in de verlichtingsprintjes van Digikeijs. Deze schakelen we aan of uit, vandaar dat we deze functie op F8 hebben gezet door middel van het om solderen van de groene draad waarover ik eerder sprak. Echter het rangeersein mag alleen aan zijn wanneer alle andere seinbeelden uit zijn. Dus bij het inschakelen van het rangeersein dienen zowel de front- als de sluitseinen uitgeschakeld te worden.

We programmeren het als volgt: De frontseinen dienen uit te gaan wanneer F8 bedient wordt. Ook dient F1 dan uitgeschakeld te worden. Dit geeft voor CV107 de waarde 40. Echter is dit maar 1 zijde van de loc, aan de andere zijde is het de frontverlichting en F6 die uitgeschakeld dienen te worden wanneer F8 bedient wordt. Hiervoor geven we in CV108 de waarde 200.

CV Waarde
107 40
108 200