Modelspoorwijzer.net

Seinstelsel Polen

Ga naar: navigatie, zoeken

Mechanisch seinstelsel

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: /usr/local/bin/convert: No such file or directory
Foto: Bjorn van der Meulen
Twee armseinen op station Gdansk Osowa, Polen

Het klassieke seinstelsel in Polen is vrijwel gelijk aan dat in Duitsland. Er wordt echter een ander nummeringssysteem gebruikt. De seinen worden op alfabetische volgorde genummerd (A t/m Z) van een bepaalde richting naar een andere. Een tweetje of een een/tweetje duiden aan dat de trein mag vertrekken als er twee respectievelijk een of twee armen omhoog zijn. Het systeem wordt nog vrij veel gebruikt, maar wordt langzaam vervangen door lichtseinen.


Lichtseinstelstel

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: /usr/local/bin/convert: No such file or directory
Foto: Bjorn van der Meulen
Een vijf-lampig hoofdsein op Gdynia Glowna, Polen. In dit geval is K zijn 'nummer', 4 het spoor waar hij voor dient, 1/2 om aan te duiden dat er een of twee lampen moeten branden voor vertrek. De m geeft aan dat er een rangeersein mee kan worden gegeven.

Dit stelsel is vanaf de jaren zestig in gebruik. Afhankelijk van de situatie zijn er twee, drie, vier, vijf en zelfs zeslampige hoofdseinen. Deze worden aangevuld door een scala aan voorseinen, herhalingsseinen en rangeerseinen. Ook worden er 'subseinen' gebruikt, om zo alle benodigde seinbeelden te kunnen maken. De nummering werkt hetzelfde als bij de mechanische seinen.

De hoofdseinen kunnen verschillende kleuren en kleurcombinaties tonen. De beschikbare kleuren zijn groen (veilig), geel (volgende sein rood), rood (onveilig), blauw (rangeren niet toegestaan) en wit (rangeren toegestaan). Enkele kleurcombinaties zijn groen-geel (met een snelheid niet harder dan 40 km/h passeren) en rood-knipperen wit (niet harder dan 40 km/h, wordt gebruikt als er zich op een lang traject geen seinen bevinden).