Modelspoorwijzer.net

Waterbouwkundige constructies

Ga naar: navigatie, zoeken

Met alleen watergangen zijn we er nog niet aangezien in en rond deze watergangen allerlei waterbouwkundige constructies voor kunnen komen die een watergang in model realistisch kunnen maken. Denk daarbij aan damwanden, houten stuw, duikers, keerwanden, steigers, geleide- en remmingswerken en kademuren.

Aanvullen met tekeningen