Modelspoorwijzer.net

Waterbouwkundige constructies: verschil tussen versies

Ga naar: navigatie, zoeken
 
(geen verschil)

Huidige versie van 24 jan 2010 om 17:39

Met alleen watergangen zijn we er nog niet aangezien in en rond deze watergangen allerlei waterbouwkundige constructies voor kunnen komen die een watergang in model realistisch kunnen maken. Denk daarbij aan damwanden, houten stuw, duikers, keerwanden, steigers, geleide- en remmingswerken en kademuren.

Aanvullen met tekeningen