Modelspoorwijzer.net

HObbyTRAK (oernormen)

Ga naar: navigatie, zoeken
Note.png

Dit zijn de oernormen die Railhobby in het jaar 1985 heeft uitgegeven.
Beschikbaar in een te downloaden PDF bestand.


HObbyTRAK

In het maandblad Railhobby van 1997 stelt Don Korthout, de toenmalige voorzitter van de Contactgroep NMRA-N(ederland), dat door de ontdekking van de Amerikaanse NetTRACK modulenormen in Nederland het gezamenlijk beleven van de modelspoorhobby van de grond is gekomen. Hij verhaalt dat de C-NMRA groepsgewijs bezig is met het bouwen van modules volgens het Amerikaanse concept.

Dit heeft de interesse van de toenmalige Railhobby modelspoorredactie gewekt. Het eerste Railhobby-modelspoorproject kreeg dan ook de naam NTRAK mee. Om tegemoet te komen aan de Nederlandse denkwijze wijkt NTRAK op een paar punten af van het Amerikaanse moeder concept, vooral in het vernederlandsen van de Amerikaanse standaardmaten. NTRAK werd in latere jaren verder vervolmaakt en onderging ook een naamsverandering: NedTRAK. Momenteel (2010) is NedTRAKeen van de grootste modelsportverenigingen in ons land en zij zijn op bijna alle beurzen en manifestaties in het hele land, en vaak ook daarbuiten, te zien. Door de jaren heen is NedTRAKde beginselen van het eerste uur trouw gebleven.

Na het enorme succes van de N-spoorders konden de halfnullers natuurlijk niet achter blijven. “Heb trek in je (Rail)hobby, doe het met HObbytrak” was dan ook de slagzin waarmee Railhobby aan het volgende avontuur begon. Op 18 september 1982 was het voor de eerste keer dat in de Waldheim Mavo te Baarn zo’n 1000 tot 1500 mensen 45 HObbytrak-en TramTRAK-modules aan elkaar gekoppeld zagen. Veel van deze modelspoorders die elkaar voor het eerst in Baarn tegen kwamen, raakten niet uitgesproken over het nieuwe fenomeen. Uit deze contacten ontstonden dan ook snel nieuwe verenigingen alom in den lande. In 1985 namen de modulebanen voor het eerst in groten getale aan een modelspoorevenement deel. Voor“RAIL 85” was het ook in de Brabanthallen voor het eerst dat de modelspoorder an-mass kwam opdraven!

Aangetrokken door het succes van Rail 85 ontstonden ook andere modelspoorevenementen met wisselend succes: Eurospoor in Utrecht, de Railhobby opendagen, het FEC in de Frieslandhallen, de IJsselhallen in Zwolle, en de Railhobbydagen i s m de Darlingmarket, nu de Nationalemodelspoordagen in Rijswijk. Al deze beurzen en manifestaties hebben hun bestaansrecht te danken aan de simpele houten bak met drie sporen van 120 bij 60 cm die door Railhobby is geïntroduceerd. Van het originele concept is hedentendagen niet veel meer overgebleven dan de standaard maat van 120 x 60 cm en de “oernormen”.

Hans Reints