Modelspoorwijzer.net

ESU LokPilot v3.0 & LokPilotDCC v3.0

Ga naar: navigatie, zoeken
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: /usr/local/bin/convert: No such file or directory
ESU LokPilot v3.0
Foto: www.esu.eu

De LokPilot v3.0 en LokPilotDCC v3.0 zijn locdecoders van de fabrikant ESU. Op het moment van schrijven zijn er opvolgers beschikbaar. De ESU LokPilot v4.0 en ESU LokPilotDCC v4.0 respectievelijk. De LokPilot v3.0 kan overweg met DCC, Motorola en Selectrix. De LokPilotDCC v3.0 heeft verder dezelfde specificaties maar kan alleen overweg met DCC. Naar een LokPilot decoder wordt vaak verwezen met Lopi.

Technische gegevens

Protocollen: DCC 14, 28 en 128 snelheidsstappen,
Motorola nieuw en oud (niet bij LokPilot DCC v3.0) en
Selectrix (niet bij LokPilotDCC v3.0)
Analoog bedrijf: Gelijkstroom / DC
Wisselstroom / AC (niet bij LokPilotDCC v3.0)
Remmodus: Lenz LG100 (NMRA voorgeschreven methode)
Roco remsectie
Zimo HLU commando's
Motorregeling: 1,1A motorstroom
Lastregeling
Overbelasting beveiliging
Hoogfrequente motorsturing (16 of 32kHz)
Functie uitgangen: 4 functieuitgangen
maximaal 250mA per functieuitgang
Maximaal 500mA voor alle functieuitgangen samen
Uitgebreide functiemapping
Kortsluitbeveiliging
Afmetingen: 23,5mm x 15,5mm x 5,5mm
Uitvoeringen: 8-polige stekker volgens NEM652
6-polige stekker volgens NEM651
21MTC connector (niet bij LokPilotDCC v3.0)

Lijst met CV's

CV Naam Uitleg Bereik Standaard waarde
1 Kort adres Het korte adres van de decoder 1 - 127 3
2 Vertrekspanning Bepaal de laagste snelheid van de locomotief 1 - 75 3
3 Optrekvertraging Deze waarde, vermenigvuldigd met 0,869 geeft de tijd tussen stilstand en het bereiken van de maximale snelheid 0 - 64 8
4 Remvertraging Deze waarde, vermenigvuldigd met 0,869 geeft de tijd tussen de maximale snelheid en het bereiken van stilstand 0 - 64 6
5 Maximale snelheid Maximale snelheid van de locomotief bij de hoogste snelheidsstap 0 - 64 64
6 Gemiddelde snelheid Snelheid van de locomotief bij de middelste rijstap (7, 14 of 64) 0 - 64 22
7 Versienummer Versienummer van de decoder, alleen lezen!
8 ID fabrikant Identificatienummer van de fabrikant, alleen lezen! 151
13 Analoge modus F1 - F8 De toestand van F1 tot en met F8, waardes optellen voor alle functies die aan moeten zijn in analoog bedrijf 0 - 255 1
Bit Functie Waarde
0 F1 1
1 F2 2
2 F3 4
3 F4 8
4 F5 16
5 F6 32
6 F7 64
7 F8 128
14 Analoge modus FL, F9 - F12 De toestand van FL (F0) en F9 tot en met F12, waardes optellen voor alle functies die aan moeten zijn in analoog bedrijf 0 - 255 3
Bit Functie Waarde
0 FL vooruit 1
1 FL achteruit 2
2 F9 vooruit 4
3 F10 vooruit 8
4 F11 16
5 F12 32
6 F9 achteruit 64
7 F10 achteruit 128
17
18
Lang adres Lang adres van de locomotief, enkel actief als ingeschakeld in CV 29 Zie: Locdecoder: Lang adres 128 - 9999 192
19 Tractieadres Tweede adres voor tractie rijden. Waarde 0 of 128 betekend uitgeschakeld, 1 - 127 normaal tractie adres, 129 - 255 tractie adres met omgekeerde richting 0 - 255 0
21 Tractie modus F1 - F8 Toestand van de functies F1 tot en met F8 bij gebruik op tractieadres 0 - 255 0
Bit Functie Waarde
0 F1 1
1 F2 2
2 F3 4
3 F4 8
4 F5 16
5 F6 32
6 F7 64
7 F8 128
22 Tractie modus FL, F9 - F12 Toestand van de functies FL (F0) en F9 tot en met F12 bij gebruik op tractieadres 0 - 255 3
Bit Functie Waarde
0 FL vooruit 1
1 FL achteruit 2
2 F9 vooruit 4
3 F10 vooruit 8
4 F1 16
5 F12 32
6 F9 achteruit 64
7 F10 achteruit 128
28 RailCom Configuratie Configuratie van RailCom, waarde en beschikbaarheid kan verschillen 0 - 7 2
Bit Functie Waarde
0 Kanaal 1 broadcast
Broadcast op kanaal 1 uitgeschakeld 0
Broadcast op kanaal 1 ingeschakeld 1
1 Gegevenstransmissie op kanaal 2
Gegevenstransmissie op kanaal 2 uitgeschakeld 0
Gegevenstransmissie op kanaal 2 ingeschakeld 2
2 Ontvangstbevestiging op kanaal 1
Ontvangstbevestiging op kanaal 1 uitgeschakeld 0
Ontvangstbevestiging op kanaal 1 ingeschakeld 4
29 Configuratie register Configuratie van de standaard DCC instellingen 0 - 64 4
Bit Functie Waarde
0 Richting omkeren (achteruit wordt vooruit)
Normale rijrichting, niet omkeren 0
Omgekeerde rijrichting 1
1 Aantal rijstappen (DCC bedrijf)
14 rijstappen 0
28 of 128 rijstappen 2
2 Analoog bedrijf
Analoog bedrijf uitschakelen 0
Analoog bedrijf mogelijk 4
4 Keuze snelheidscurve
Curve via CV 2, 5, 6 0
Curve via CV 67 - 94 16
5 Keuze adres (DCC bedrijf)
Kort adres, CV 1 0
Lang adres, CV 17 en CV 18 32
49 Uitgebreid configuratie register Verdere configuratie van de decoder 0 - 255 19
Bit Functie Waarde
0 Lastregeling
Lastregeling uitgeschakeld 0
Lastregeling ingeschakeld 1
1 Motorsturingsfrequentie
15 kHz 0
30 kHz 2
2 Märklin Delta modus
Märklin Delta uitgeschakeld 0
Märklin Delta ingeschakeld (Frontverlichting altijd aan) 4
3 Motorola nieuw adres
Motorola oud adres 0
Motorola nieuw adres 8
4 Automatische DCC snelheidsstap detectie
Automatische DCC snelheidsstap detectie uitgeschakeld 0
Automatische DCC snelheidsstap detectie ingeschakeld 16
5 LGB functietoetsen modus
LGB functietoetsen modus uitgeschakeld 0
LGB functietoetsen modus ingeschakeld 32
6 Zimo Manual Functie
Zimo Manual Functie uitgeschakeld 0
Zimo Manual Functie ingeschakeld 64
7 Functietoestandswissel
Functietoestandswissel bij wissel uit => aan 0
Functietoestandswissel bij elke flankwissel 128
50 Analoog bedrijf Configuratie van analoog bedrijf 0 - 3 3
Bit Functie Waarde
0 Wisselstroom bedrijf
Wisselstroom bedrijf uitgeschakeld 0
Wisselstroom bedrijf ingeschakeld 1
1 Gelijkstroom bedrijf
Gelijkstroom bedrijf uitgeschakeld 0
Gelijkstroom bedrijf ingeschakeld 2
51 Remmodus Bepaalt welke remmodi mogelijk zijn 0 - 11 3
Bit Functie Waarde
0 Märklin remmodus
Märklin remmodus uitgeschakeld 0
Märklin remmodus ingeschakeld 1
1 Zimo remmodus
Zimo remmodus uitgeschakeld 0
Zimo remmodus ingeschakeld 2
2 Ongebruikt
3 Lenz remmodus
Lenz remmodus uitgeschakeld 0
Lenz remmodus ingeschakeld 2
53 Back EMF Beschrijft het back EMC (Lastregeling) voltage dat de motor moet genereren op maximale snelheid. Hoe efficiënter de motor, de hoger de waarde mag zijn. Als de motor de maximale snelheid niet meer bereikt moet deze waarde worden verlaagd. 0 - 80 56
54 Lastregeling parameter K Beschrijft de hoeveelheid lastregeling, de hoger hoe meer lastregeling 0 - 80 32
55 Lastregeling parameter I Beschrijft de traagheid (inertie) van de motor. Hoe meer traagheid (bijvoorbeeld door groot vliegwiel) hoe lager deze waarde moet zijn. 0 - 80 24
56 Bereik lastregeling 0 - 100% Beschrijft tot welke snelheid de lastregeling actief is. Waarde 32 beschrijft een lastregeling tot halve snelheid 0 - 64 64
66 Voorwaardse trim De waarde gedeeld door 128 geeft aan waarmee de voorwaartse snelheid moet worden vermenigvuldigt ten overstaan van normale snelheid 0 - 255 0
67
94
Snelheidscurve Geeft per rijstap aan hoe snel de locomotief gaat. Tussenliggende stappen worden geëxtrapoleerd 0 - 255
95 Achterwaartse trim De waarde gedeeld door 128 geeft aan waarmee de achterwaartse snelheid moet worden vermenigvuldigt ten overstaan van normale snelheid 0 - 255 0
112 Knippersnelheid Knipperfrequentie van strobe effect, veelvoud van 65,536 miliseconde 4 - 64 33
113 Functieuitgang voor Functie op de functieuitgang voor 0 - 255 15
Functie Waarde
Dimmen Vol
Knipperlicht modus 1 Vol + 16
Knipperlicht modus 2 Vol + 32
Stroboscoop Vol + 48
Dubbele stroboscoop Vol + 64
Vuur Vol + 80
Rookgenerator Vol + 96
Wissel tussen vol en dim Vol + 112
Mars light Vol + 128
Zwaailicht Vol + 144
"Rule 17" vooruit Vol + 160
"Rule 17" achteruit Vol + 176
Puls Vol + 192
Vol = helderheid van 0 (donker) tot 15 (maximum)
114 Functieuitgang achter Functie op de functieuitgang achter 0 - 255 15
Functie Waarde
Dimmen Vol
Knipperlicht modus 1 Vol + 16
Knipperlicht modus 2 Vol + 32
Stroboscoop Vol + 48
Dubbele stroboscoop Vol + 64
Vuur Vol + 80
Rookgenerator Vol + 96
Wissel tussen vol en dim Vol + 112
Mars light Vol + 128
Zwaailicht Vol + 144
"Rule 17" vooruit Vol + 160
"Rule 17" achteruit Vol + 176
Puls Vol + 192
Vol = helderheid van 0 (donker) tot 15 (maximum)
115 AUX 1 Functie op AUX 1 0 - 255 15
Functie Waarde
Dimmen Vol
Knipperlicht modus 1 Vol + 16
Knipperlicht modus 2 Vol + 32
Stroboscoop Vol + 48
Dubbele stroboscoop Vol + 64
Vuur Vol + 80
Rookgenerator Vol + 96
Wissel tussen vol en dim Vol + 112
Mars light Vol + 128
Zwaailicht Vol + 144
"Rule 17" vooruit Vol + 160
"Rule 17" achteruit Vol + 176
Puls Vol + 192
Vol = helderheid van 0 (donker) tot 15 (maximum)
116 AUX 2 Functie op AUX 2 0 - 255 15
Functie Waarde
Dimmen Vol
Knipperlicht modus 1 Vol + 16
Knipperlicht modus 2 Vol + 32
Stroboscoop Vol + 48
Dubbele stroboscoop Vol + 64
Vuur Vol + 80
Rookgenerator Vol + 96
Wissel tussen vol en dim Vol + 112
Mars light Vol + 128
Zwaailicht Vol + 144
"Rule 17" vooruit Vol + 160
"Rule 17" achteruit Vol + 176
Puls Vol + 192
Vol = helderheid van 0 (donker) tot 15 (maximum)
117 AUX 3 Functie op AUX 3 0 - 255 15
Functie Waarde
Dimmen Vol
Knipperlicht modus 1 Vol + 16
Knipperlicht modus 2 Vol + 32
Stroboscoop Vol + 48
Dubbele stroboscoop Vol + 64
Vuur Vol + 80
Rookgenerator Vol + 96
Wissel tussen vol en dim Vol + 112
Mars light Vol + 128
Zwaailicht Vol + 144
"Rule 17" vooruit Vol + 160
"Rule 17" achteruit Vol + 176
Puls Vol + 192
Vol = helderheid van 0 (donker) tot 15 (maximum)
118 AUX 4 Functie op AUX 4 0 - 255 15
Functie Waarde
Dimmen Vol
Knipperlicht modus 1 Vol + 16
Knipperlicht modus 2 Vol + 32
Stroboscoop Vol + 48
Dubbele stroboscoop Vol + 64
Vuur Vol + 80
Rookgenerator Vol + 96
Wissel tussen vol en dim Vol + 112
Mars light Vol + 128
Zwaailicht Vol + 144
"Rule 17" vooruit Vol + 160
"Rule 17" achteruit Vol + 176
Puls Vol + 192
Vol = helderheid van 0 (donker) tot 15 (maximum)
124 AUX instellingen Verdere functieinstellingen 0 - 255 6
Verdere uitgangsinstellingen van de decoder
Bit Functie Waarde
0 Sla richting op 1
1 Sla functiestaat op 2
2 Sla huidinge snelheid op 4
3 Start weer met optrekvertraging 8
6 Geen hoogfrequentieaansturing in analoog bedrijf 64
7 Geen PWM aansturing functieuitgangen, altijd volle sterkte 128
125 Startspanning DC Startspanning in analoog gelijkstroom bedrijf 0 - 127 110
126 Maximale snelheid DC Maximale snelheid in analoog gelijkstroom bedrijf 0 - 127 127
127 Startspanning AC Startspanning in analoog wisselstroom bedrijf 0 - 127 110
128 Maximale snelheid AC Maximale snelheid in analoog wisselstroom bedrijf 0 - 127 127
129
235
Functionmap Zie hiervoor Functionmapping

Functionmapping

Functionmapping kan gebruikt worden om de functieuitgangen en anders functies naar wens aan te sturen. Per toestand zijn er twee CV's van belang, CV A en CV B genoemd. CV A voor de functieuitgangen en CV B voor de andere functies. Ingevulde vakken geven de standaard waarde aan. Let op, AUX 3 en AUX 4 zijn alleen beschikbaar op de 21-polige uitvoering.

F-toets Toestand CV A Licht voor Licht achter AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 CV B Vertraging Rangeersnelheid
Waarde --> 1 2 4 8 16 32 1 2
Stil voorwaarts 129 130
Stil achterwaarts 132 133
Rijden voorwaarts 135 136
Rijden achterwaarts 138 139
F0 voorwaarts 141 1 142
F0 achterwaarts 144 2 145
F1 voorwaarts 147 4 148
F1 achterwaarts 150 4 151
F2 voorwaarts 153 8 154
F2 achterwaarts 156 8 157
F3 voorwaarts 159 160 2
F3 achterwaarts 162 163 2
F4 voorwaarts 165 166 1
F4 achterwaarts 168 169 1
F5 voorwaarts 171 172
F5 achterwaarts 174 175
F6 voorwaarts 177 178
F6 achterwaarts 180 181
F7 voorwaarts 183 184
F7 achterwaarts 186 187
F8 voorwaarts 189 190
F8 achterwaarts 192 193
F9 voorwaarts 195 196
F9 achterwaarts 198 199
F10 voorwaarts 201 202
F10 achterwaarts 204 205
F11 voorwaarts 207 208
F11 achterwaarts 210 211
F12 voorwaarts 213 214
F12 achterwaarts 216 217
F13 voorwaarts 219 220
F13 achterwaarts 222 223
F14 voorwaarts 225 226
F14 achterwaarts 228 229
F15 voorwaarts 231 232
F15 achterwaarts 234 235

Reset

Om de decoder terug in te stellen op de fabrieksinstellingen kan een reset gegeven worden door waarde 8 in CV 8 te schrijven. Zie ook deze tabel