Modelspoorwijzer.net

Help:Gebruik van categorieën

Ga naar: navigatie, zoeken
Crystal Clear action lock1.png
Dit is een beveiligde pagina.
Overzicht hulppagina's
Modelspoorwijzer Hulppagina's

Categorieën zijn pagina's die een overzicht geven van artikelen en/of andere pagina's die automatisch door het systeem samengesteld worden. Onderaan de pagina (afhankelijk van Speciaal:Voorkeuren) ziet u meestal een link Categorieën staan. Dit betekent dat de pagina op één of meer lijsten met pagina's van vergelijkbare onderwerpen staat. Deze lijst kan men inzien door de naam aan te klikken. De pagina Speciaal:Categorieën bevat een overzicht van alle bestaande categorieën. Categorieën worden op de Modelspoorwijzer Wiki hoofdzakelijk gebruikt om een overzicht te geven welke artikelen er bestaan rondom een onderwerp. Dit worden onderwerpcategorieën of artikelcategorieën genoemd. Daarnaast zijn er ook speciale categorieën.

Pagina's in een categorie zetten

Om een pagina in een bepaalde categorie te plaatsen, plaatst men simpelweg de tekst [[Categorie:Naam]] ergens in de pagina. De gewoonte is om dit onderaan te doen. Mocht je je pagina anders gealfabetiseerd willen hebben, dan kun je een | gebruiken, bijvoorbeeld [[Categorie:Digitaal|multiMaus, Roco]] op Roco multiMaus. Dan komt de Roco multiMaus onder de M te staan, i.p.v. onder de letter R (van Roco).

Het is ook mogelijk om in plaats van "multiMaus" alleen de letter "M" te gebruiken om te zorgen dat de Roco multiMaus onder de M komt te staan. Het is dan overigens de consensus om voor deze letter (of voor de beginletter van het woord) een hoofdletter te gebruiken. Doet u dit niet, dan ontstaan er twee sorteervolgordes, eerst met de hoofdletters A-Z en dan met de onderkastletters a-z, en dat is verwarrend voor de gebruiker. Als u denkt dat een pagina niet volgens de standaardalfabetisering een plaats dient te vinden, maar bijvoorbeeld over een meta-onderwerp gaat en dus helemaal vooraan in de lijst dient te staan, dan kunt u in plaats van een letter ook een asterisk ("*"), een uitroepteken ("!") of een spatie (" ") gebruiken. Echter, de algemene voorkeur lijkt te zijn om een spatie te gebruiken.

Plaats niet te veel categorieën op één pagina. De meeste pagina's zijn met 1 of 2 categorieën wel goed ondergebracht. Heeft u er duidelijk meer nodig, beoordeel dan of er categorieën bij zijn waar ze maar zijdelings mee te maken hebben en haal deze weg. Of kijkt u of die categorieën wellicht subcategorieën van andere categorieën op de lijst zijn. Zie verderop voor een detaildiscussie.

Gebruik géén (navigatie) sjablonen om pagina's in een categorie te laten verschijnen.

De categoriepagina

De categoriepagina zelf bestaat uit:

  • Een wikitekst
  • Een lijst van subcategorieën
  • Een lijst van pagina's

De wikitekst hoort op de pagina, maar maak deze niet te lang. Maak er maar iets van dat op een 'normale' pagina als een klein beginnetje beschouwd zou worden, voornamelijk een definitie van het onderwerp. Normaal gesproken is er een gewone pagina met hetzelfde onderwerp, verwijs daarheen voor meer informatie.

De sorteervolgorde is de titel van de pagina's, tenzij een andere sorteertitel is gespecificeerd.

Topcategorie

Er is een topcategorie: Categorie:Alles. Iedere subcategorie die niet logisch in een andere categorie past, hoort in de categorie Alles te worden geplaatst. Zo wordt het mogelijk om hiërarchisch te zoeken via deze categoriepagina. Over welke categorieën toegevoegd in Categorie:Alles moeten staan is overleg geweest, en het wordt niet wenselijk geacht deze zonder voorafgaand overleg aan te passen.

Subcategorieën

Als op een categoriepagina X zelf een categorielink naar Categorie:Y wordt geplaatst, dan geldt X als een subcategorie van Y. Het idee daarbij is dat alles wat in categorie X thuishoort, ook automatisch in de categorie Y thuishoort. Op deze wijze kan men al te grote categorieën verder onderverdelen in meer handzame categorieën.

Als een artikel in een subcategorie zit, zit het impliciet in alle supercategorieën. Dat betekent dat het niet expliciet in alle supercategorieën hoeft te worden geplaatst. Zouden we die beperking niet maken, dan werd de lijst van categorieën wel erg lang, evenals de lijst van artikelen in de topcategorieën. (Alle artikelen zouden in Categorie:Alles staan, een tamelijk lange lijst.) Het zoeken wordt dan echt onmogelijk. De normale gang van zoeken in categorieën is dat je bovenaan begint. Via Categorie:Alles, Categorie:Besturing, Categorie:Digitaal kom je op Categorie:Digitaal. Elk artikel moet dan voorkomen op een categoriepagina, of op één of meer subcategorieën, maar zeker niet op allebei.

Om deze weg naar de "laagste" subcategorie inzichtelijker te maken, wordt gebruikgemaakt van broodkruimelnavigatie; als een artikel in een bepaalde categorie geplaatst wordt, is op die manier eenvoudig te zien in welke supercategorieën het artikel nog meer zit.

Veel categorieën

De lijst van categorieën (Speciaal:Categorieën) wordt erg lang. Maar dat is geen probleem, want dat wordt toch niet de manier om te zoeken. Maak gerust een nieuwe categorie. Vraag je wel af of het aanmaken van een nieuwe categorie zin heeft en de over- en inzichtelijkheid ten goede komt.

Probeer zo te denken: kan ik meerdere pagina's bedenken die nu al in de Modelspoorwijzer Wiki staan, en die in die nieuwe categorie horen? Een categorie met maar één artikel is niet zinvol; een handvol als minimum is een redelijke norm (vijf artikelen).

Bij het maken van de nieuwe categorie hoort ook het plaatsen van de categorie in de hiërarchie. Kijk rond in de bestaande categorieën om te zien waar de nieuwe categorie thuishoort. Maar: alléén als die categorieën al bestaan, want anders staat er alleen één subcategorie in, en dat is minder dan een handvol.

Op het moment dat je een categorie wilt aanmaken, is het raadzaam eerst te kijken of er voldoende artikelen in kunnen worden geplaatst. Als dat het geval is, plaats dan zo snel mogelijk na aanmaak van de categorie voldoende artikelen erin (het liefst allemaal).

Categorienaam

Voor de naam van een categoriepagina gelden veel van dezelfde regels als voor artikelen: bijvoorbeeld liever geen afkortingen. Wel loont het om hier beter over na te denken, want een categoriepagina kan men niet zomaar een andere titel geven.

Enkelvoud

Vooralsnog is er op de Modelspoorwijzer Wiki de conventie om categorieën zoveel mogelijk in enkelvoud te schrijven, tenzij dit hele rare situaties gaat opleveren.

Wel een meervoudsvorm...

Een categorienaam moet uniek zijn, maar hoeft op zichzelf niet hiërarchisch te zijn. Onder [[Categorie:Centrales]] kan wel een [[Categorie:DCC only]], maar die moet beslist geen [[Categorie:Centrales - DCC only]] heten.

Verborgen categorieën

Met behulp van het sjabloon {{hiddencat}} is een categorie te verbergen op artikelen. Op pagina's in die categorie is normalerwijs niet te zien dat de pagina in zo'n verborgen categorie staat. In je voorkeuren (mijn voorkeuren -> Uiterlijk -> Verborgen categorieën tonen) kun je ervoor kiezen om verborgen categorieën wel te zien. Bij het bewerken van een pagina wordt altijd een link naar de verborgen categorie getoond, onder het overzicht van de toegepaste sjablonen. In principe worden alleen sommige (speciale) beheercategorieën verborgen.

Vragen

Hoe maak ik een nieuwe categorie aan?

Kijk eerst op verwante artikelen of er al een categorie bestaat. Het is zonde om een nieuwe categorie te maken die onder een iets andere naam misschien al bestaat.

Plaats, op een van de artikelen die in de nieuwe categorie geplaatst moeten worden, onderaan het artikel de nieuwe categorie: [[Categorie:Nieuwecategorie]] en sla het artikel op. Klik vervolgens onderaan op de rode link naar de nieuwe categorie. Bewerk die pagina, geef een korte beschrijving van de inhoud, en plaats deze categorie in een hogere, al bestaande categorie b.v. de categorie Categorie:Alles.
Het plaatsen in een hogere categorie doet men door een link naar die hogere categorie op te nemen in de subcategorie.

Om de categorieën uniform te houden qua opmaak, kun je het cat-sjabloon gebruiken, zie Sjabloon:Cat.

Breng vervolgens op de andere artikelen die in de nieuwe categorie moeten vallen ook de link aan naar de nieuwe categorie. Alle artikelen worden dan automatisch in de nieuwe categorie opgenomen.

Kan een artikel in meerdere categorieën staan?

Ja, een uitgebreidere uitleg volgt nog...

Hoort artikel X in categorie X?

Over-categorization.svg

Er wordt naar gestreefd om een artikel X te categoriseren in de meest specifieke (de 'hoogste') categorie van de aanwezige categorieboom.

Het is niet de bedoeling een artikel twee categorieën mee te geven die beide onderdeel zijn van dezelfde categorieboom, omdat de laatste categorie onderdeel is van de onderliggende categorie en dus geen extra info bevat).

Wel kunnen er andere categorieën aan het artikel worden toegevoegd die een ander aspect van het artikel beschrijven.

Artikelen die een categorie omschrijven kunnen eventueel in beide categorieën worden opgenomen. Meestal wordt een beschrijvend artikel of lijst over het onderwerp van de categorie opgenomen met een pipe met spatie of ster toegevoegd: [[Categorie:Digitaal|*]] zodat duidelijk is dat het een artikel over de categorie betreft.

Niet omdraaien!

Het is soms verleidelijk om categorieën om te draaien. Je zou bijvoorbeeld Digitaal in Categorie:Centrales willen zetten, omdat Digitaal enigszins bij de Centrales behoort. Dit is echter niet de bedoeling. Als je de vorige zin goed leest, zie je dat Centrales in Categorie:Digitaal hoort, en niet andersom.

Kan je in de tekst van een artikel verwijzen naar een categorie?

Soms kan het zinvol of nodig zijn om in de tekst van een artikel te verwijzen naar een categorie. Als je echter de gewone syntaxis van de categorie gebruikt, dan zal de link verdwijnen uit de tekst, om onderaan de pagina de categorie aan te geven. Je kan dit vermijden door in de link een dubbelepunt te plaatsen vóór het woord Categorie, zoals in [[:Categorie:Digitaal]], wat zich dan toont als Categorie:Digitaal.

Sorteren in een categorie

1rightarrow.png Zie Help:Sorteervolgorde in een categorie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Redirectcategorieën

Redirectcategorieën zijn pagina's in de categorie-naamruimte die verwijzen naar een andere categorie (of pagina). Omdat redirectcategorieën verschillende problemen met zich meebrengen wordt dit vooralsnog niet gebruikt.

Speciale categorieën

Naast onderwerpcategorieën (ook artikelcategorieën genoemd) die bestemd zijn voor de navigatie naar artikelen uit de hoofdnaamruimte per onderwerp gesorteerd, zijn er ook categorieën die voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit worden beheercategorieën genoemd en zijn bestemd voor voor het beheer van de Modelspoorwijzer Wiki, waaronder ook onderhoud. De hoofdcategorie van de beheercategorieën is Categorie:Modelspoorwijzer. Om het onderscheid tussen onderwerpcategorieën enerzijds en beheercategorieën anderzijds duidelijk te houden beginnen alle beheercategorieën met Categorie:Modelspoorwijzer: en alle beheercategorieën voor sjablonen met Categorie:Sjablonen.

Let op: Er is, getrouw aan de Modelspoorwijzer Wiki beginselen, weinig consensus over het categoriseren van artikelen op de Modelspoorwijzer Wiki.
Wees daarom terughoudend bij het veranderen en verwijderen van categorieën, vooral als het grote series artikelen betreft. Kies altijd minimaal voor overleg via het forum.
Lees vooral:
  • Gebruik van categorieën