Modelspoorwijzer.net

Help:Nieuwe pagina aanmaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Crystal Clear action lock1.png
Dit is een beveiligde pagina.
Overzicht hulppagina's
Modelspoorwijzer Hulppagina's

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden om een nieuwe pagina (artikel) te maken in de Modelspoorwijzer Wiki.

Het maken van een nieuwe pagina

Typ de naam in en druk op de knop

Via het zoekvak

Type een nog niet bestaande pagina-titel in het zoekvak en druk op Artikel. Er verschijnt dan een pagina met een rode "aanmaken"-link om een nieuwe pagina te starten.

Via de URL

Je kunt ook een nieuwe pagina aanmaken door na het eerste stuk van de URL http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/ de woorden van de nieuwe titel te typen en vervolgens de entertoets aan te slaan: http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Nieuwe titel + Enter.

Via een bestaande (schuingedrukte en onderlijnde) link

Je kunt een nieuwe pagina aanmaken, door op een schuingedrukte en onderlijnderode link te klikken, ergens in de tekst.

Een schuingedrukte en onderlijnde link betekent dat de pagina nog leeg is: het is een uitnodiging aan jou om een nieuw stuk te schrijven. Een link naar een nieuwe (nog lege) pagina wordt gemaakt door om een begrip vierkante haken neer te zetten, bijvoorbeeld: [[onderwerp]] wordt weergegeven als onderwerp.

Zie je een dergelijke link, dan zou het ook kunnen dat er een typefout in de link zit. Is dat het geval, dan hoef je de typefout maar te verbeteren om de link in orde te maken.

Zelf een rode link maken

Je kunt ook op een bestaande pagina (maar wel op een relevante plek) zelf vierkante haken in een tekst aanbrengen, om zo een nieuwe bladzijde te beginnen: [[titel]].

Als je een geheel nieuw onderwerp wilt beschrijven dat in deze Wiki als link nog niet bestaat, kun je het voorlopig tussen vierkante haken op je Gebruiker-bladzijde neerzetten en van daaruit werken.

Bezint eer ge begint

Voor je begint met een nieuwe pagina kun je het beste eerst even zoeken in de zoekfunctie om te zien of er al iets geschreven is dat erop lijkt. Meestal vind je zo wel een betere plek om jouw item op te enten en hoe beter je item aan de rest gelinkt is, hoe eerder het ook gelezen wordt. Soms vind je ook dat er al lang een verwant item is onder een iets andere titel. Wil je dit voorkomen, bedenk dan meteen synoniemen voor de titel van jouw pagina, en maak daarvan één of meer doorverwijzingen (#REDIRECT [[andere naam]]).

Het creëren van gloednieuwe onderwerpen is zo een prachtige manier om de Modelspoorwijzer Wiki in de breedte te helpen uitdijen (en hopelijk ook in de diepte).

Het schrijven van een nieuwe pagina

Klik je op een schuingedrukte en onderlijnde link, dan verschijnt de bewerkingspagina, met een leeg veld waarin je een nieuw artikel kunt typen (of een beknopt begin). Je kunt de ingevoerde tekst vooraf nakijken door 'Toon bewerking ter controle' onderaan de pagina aan te klikken. Je krijgt dan te zien hoe de pagina er gaat uitzien (dat staat dan boven de ruwe tekst). Vooral bij tabellen en afbeeldingen is dat geen overbodige luxe, het resultaat is vaak anders dan bedoeld... Als je tevreden bent is het handig in de 'samenvatting' je medeschrijvers even te laten weten wat je hebt gedaan. Ben je klaar, klik dan op 'Pagina opslaan'. Je krijgt tenslotte de bewaarde pagina pontificaal in beeld.

Opmerkingen

Als je dat wilt, kun je een nieuwe pagina beperken tot een aantal goed geformuleerde zinnen en een korte beschrijving van het onderwerp. Je bent niet verplicht er meteen een heel lang artikel van te maken. Je nodigt zo misschien een ander uit om meer informatie toe te voegen. Ook kleine beetjes (juiste) informatie zijn daarom welkom, maar telegramstijl of alleen maar een woordenboekachtige definitie worden niet zo op prijs gesteld. Uiteraard is een heel artikel te prefereren en sommige mensen hebben dan ook de prettige gewoonte om met een langer stuk tekst te beginnen. Als een nieuw artikel minimaal ongeveer vier regels met minstens drie verschillende feiten over het onderwerp bevat, wordt dat op prijs gesteld.

Nota bene

  • Laat de onderwerpsterm zo mogelijk in de eerste, hooguit tweede zin van het artikel terugkomen en maak dat dan vet. Dat vergemakkelijkt de herkenning wanneer mensen informatie uitprinten.
  • Probeer ook in de eerste paar regels al beknopt uit te leggen waar het artikel over gaat, bij voorkeur in voor niet-deskundigen begrijpelijke bewoordingen. Dit bespaart de zoeker naar informatie het doorlezen van de hele tekst.
  • Deel je werk in niet al te lange paragrafen in. Dat vergemakkelijkt het lezen op een computer aanzienlijk.

We moedigen je ook van harte aan om een informatieve tekst die je voor een ander doel hebt geschreven hier bij Modelspoorwijzer toe te voegen. Bovendien kan het geweldig helpen om informatie vanuit andere openbare bronnen toe te voegen. Maar --we herhalen 't nog maar eens-- het is streng verboden om beschermd materiaal voor de Modelspoorwijzer Wiki te gebruiken! Hoe je je informatie in een artikel verwoordt bepaalt tot op zekere hoogte de kans dat anderen je artikel gaan bewerken.

Bronvermeldingen

Als men bij informatie in een artikel steunt op bepaalde boeken of andere bronnen, graag de belangrijkste hiervan in de bronvermelding van het artikel opnemen, ook wanneer er niet letterlijk geciteerd wordt! Indien redelijk wat maar niet echt veel erop gesteund wordt, kan het natuurlijk ook in het edit commentaar, zodat het in de edit history staat. Indien pure feiten uit zeer veel verschillende bronnen gehaald (kunnen) worden, bijv. op het Internet, kan bronvermelding wel achterwege blijven, evengoed is het dan prettig als dan in het edit commentaar vaag wordt aangegeven dat het bijv. informatie uit verschillende bronnen op het web betreft.

Voorbeelden

  • Een artikel dat veel intrigerende nieuwe links bevat kan andere gebruikers uitnodigen die links te gaan invullen. Sommige gebruikers houden ervan om leemtes (gaten, hier: rode links) of vragen te creëren voor hetzelfde doel, anderen vinden dat geen goed idee.

Het andere uiterste is een opsomming van niet ingevulde links, makkelijk te maken, maar niet echt een uitnodiging aan velen. Je kunt zelf bekijken wat het beste werkt.

Regelrechte verzoeken om meer informatie in een artikel kan de kwaliteit ook ten goede komen. Iemand kan bijvoorbeeld een globale beschrijving geven van een voorwerp of een fenomeen en in dat artikel tevens om meer historische informatie vragen. Iemand anders die daar de nodige informatie over heeft, kan dan hopelijk de verleiding niet weerstaan deze kennis op de Modelspoorwijzer Wiki te spuien.

  • Een goed verwoorde eerste versie van een nieuwe pagina kan allerlei bewerkingen en reacties van anderen uitlokken, met als resultaat een inhoudelijk goed doorwrocht artikel.

Maar goed, een te uitgebreid artikel brengt misschien ook het nadeel met zich mee dat het gemakkelijker uit balans kan raken en eventueel minder objectief wordt. Wie het (beter) weet mag het zeggen! Door samenwerking, aanvulling en zo nodig overleg zal de inhoud ongetwijfeld gaandeweg verbeteren.

Mijn pagina is af, en dan?

Een pagina op de Modelspoorwijzer Wiki is bijna nooit "af", er is bijna altijd wel iets dat eraan verbeterd kan worden. Nobody is perfect, ook geen artikel op Modelspoorwijzer.net.

Als je een artikel geschreven hebt zijn er een aantal dingen die je kan doen om de kwaliteit te verbeteren.

Volgen

Het is verstandig om pagina's waar je veel verstand van hebt of die je zelf gemaakt hebt op je volglijst te zetten, door bovenaan op "Volg" te klikken, of tijdens het bewerken "Volg deze pagina" aan te vinken. Alle wijzigingen die op deze pagina gemaakt worden, verschijnen dan 3 dagen lang op je Volglijst. Zo kun je de bewerkingen van anderen zien. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Mogelijk verbeteren anderen de opmaak of spelling van je artikel wat, hier kan je rekening mee houden voor een volgende bewerking.
  • Mogelijk voegen anderen informatie toe die je nog niet kende, dus ook daar leer je wat van!
  • Anderszijds voegen anderen mogelijk foutieve informatie toe. Schroom dan niet om deze dan weer terug te draaien. Als je van een bewerking niet zeker bent, vraag dan aan degene die de wijziging maakte om uitleg.

Bestanden plaatsen

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden, dus zoek eens rond of er op deze Wiki al geschikte bestanden zijn voor dit artikel. Zoniet, kan je deze mogelijk zelf maken, of een verzoek plaatsen op het forum.

Maak links naar het artikel aan

Een artikel wordt pas gelezen als mensen het kunnen vinden - dat bereik je het beste door op verwante artikelen een link aan te maken naar dit artikel. Kijk eens in de linkerbalk op "Links naar deze pagina". Dan weet je waarschijnlijk direct al enkele verwante onderwerpen die niet naar het nieuwe artikel linken. Ga dan naar deze artikelen en voeg de link toe of pas hem aan. Conectitur Ad Meum Ergo Sum, ofwel: Er wordt naar mij gelinkt, dus ik besta!. Idealiter zou elk artikel minstens een paar verwijzingen moeten hebben, zowel ernaartoe als naar andere artikelen.

Nog een tip

Als je verwacht dat je nieuw aan te maken artikel wat lang in de steigers zal staan is het verstandig de pagina aan te maken als subpagina van je eigen gebruikerspagina, dus bijvoorbeeld Gebruiker:Jandegebruiker/Nieuw artikel. Als je klaar bent kun je dan de titel wijzigen naar één in de hoofdnaamruimte (dus b.v. 'Nieuw artikel') en zo in één keer een redelijk compleet artikel plaatsen. Je voorkomt hiermee dat je nieuwe maar nog niet complete artikel op korte termijn voor verwijdering genomineerd wordt. Na de titelwijziging kun je vervolgens in andere artikelen links naar de nieuwe aanwinst gaan plaatsen. verwijzingstekst