Modelspoorwijzer.net

Modelspoorwijzer.net Wiki:Toch een paar regels

Ga naar: navigatie, zoeken
Crystal Clear action lock1.png
Dit is een beveiligde pagina.
Overzicht hulppagina's
Modelspoorwijzer Hulppagina's

Omdat de Modelspoorwijzer Wiki een wiki is, zijn er geen redacteuren. We moeten erop vertrouwen dat we met elkaar goede gewoonten ontwikkelen en af en toe iemand een duwtje in de goede richting geven. Het onderstaande geeft een overzicht van een aantal regels die al handig of bruikbaar gebleken zijn. Uw opmerkingen, afwijzing of instemming met bepaalde regels, kunt u kwijt op het forum. Worden het uitgebreide discussies, dan kunnen we er altijd nog aparte items voor aanmaken.

Op Modelspoorwijzer geregistreerde gebruikers en moderators stellen primair, bij al hun handelingen en uitingen op Modelspoorwijzer in de hoedanigheid van gebruiker of moderator, steeds het belang van Modelspoorwijzer naar eigen inzicht, eer en geweten voorop, en dragen zelf de verantwoording voor alle consequenties van het eigen handelen die de gemeenschap daaraan verbindt.

Gulden regels

  • Schrijf vanuit een neutraal standpunt.
  • Maak uw eigen werk. Pleeg geen plagiaat. Het gebruik van kopieën zonder toestemming is niet toegestaan.
  • Schrijf encyclopedisch. Artikelen moeten als zelfstandig stukje gelezen kunnen worden. We maken een wiki, geen woordenboek, link-lijst of weblog. Gebruik daarom noch reclame, noch propaganda, schuttingtaal of informele taal.
  • Negeer alle regels. Als regels u nerveus maken en u het plezier ontnemen, negeer ze dan maar, gebruik uw gezonde verstand en voel je vrij en ga je gang. Aanvaard dan echter wel dat er misschien een discussie komt. Accepteer altijd dat uw pagina's door anderen aangepast of zelfs verwijderd worden als ze niet aan de echte regels voldoen.

Voorgestelde regels

Inhoud

Wees encyclopedisch
We maken tenslotte een soort encyclopedie die in moderne taal een wiki genoemd wordt. Artikelen die u toevoegt moeten dus een zekere wiki waarde hebben; een artikel over de lokale treinenwinkel heeft dat vrijwel zeker niet en zal dus niet wiki-waardig zijn, en daarmee vrij snel op de Verwijderlijst terecht komen.
Het artikel hoeft niet af te zijn
Wees niet bang om te beginnen aan een onderwerp waarover u niet alles weet. Datgene wat u weet en beschrijft is een goed beginnetje. Zelfs al zijn het maar twee of drie zinnen. Doordat u aan een artikel begint, worden anderen aangespoord het aan te vullen. Een artikeltje bestaande uit niets anders dan een slecht geformuleerde zin zal echter vrij snel genomineerd worden voor verwijdering.
Verklaar jargon
Het zou mooi zijn wanneer u van alle jargon (vakspecialistische termen/begrippen, die iemand zonder kennis van dat vak waarschijnlijk niet zal begrijpen) links zou maken en daar die woorden uitlegt of een link legt naar b.v. een Wikipedia-artikel. Heeft u voor die uitleg ook weer jargon nodig, herhaal dan het proces totdat een minder hoogopgeleide het ook kan begrijpen.
Vermijd partijdigheid
Omdat dit een speciaal soort encyclopedie is, zou het 't beste zijn dat u uw mening over onderwerpen helemaal niet geeft,
Toevoegingen integreren
Wanneer u iets aan een tekst toevoegt of verandert, zet uw bijdrage dan op de juiste plaats in die tekst (niet als aparte opmerking of intentie onderaan). Zorg er daarbij voor dat de tekst vloeiend blijft doorlopen; de tekst moet één geheel blijven. Modelspoorwijzer Wiki artikelen moeten uiteindelijk geen bonte verzameling van losse opmerkingen worden, maar een naadloos geheel, dat altijd nog kan worden uitgebreid.
Verwijder klinkklare onzin
Duidelijke nonsens moet worden verwijderd. We kunnen erover van mening verschillen wanneer iets klinkklare onzin is, dus wees er wel voorzichtig mee. Twijfelt u, overleg dan eerst met andere deelnemers via de overleg knop van dat artikel.
Bouw mee aan het web
Wiki artikelen zijn als knopen in het hypertekstweb. Schrijf niet alleen een artikel, maar bedenk ook welke plaats het in het geheel moet innemen. Maak links naar relevante onderwerpen, zoals de context. Maak ook horizontale links naar verwante artikelen, bijvoorbeeld: bij DCC hoort RailCom. Bouw geen torenhoge flats met twintig verdiepingen, maar houd de structuur zo plat en overzichtelijk mogelijk; maar natuurlijk ook weer niet té plat, want dat resulteert in veel te lange pagina's. Plaats indien mogelijk op de hoofdpagina van een onderwerp een zo breed mogelijk overzicht van de hoofd-, sub- en sub-sub-onderwerpen. Op die manier krijgen ook subpagina's logische en bruikbare titels.
De Modelspoorwijzer Wiki is niet uw persoonlijke website
Schrijf liever niet over uzelf, een familielid, of een ander onderwerp waarbij een belangenconflict kan ontstaan. Zelfpromotie of reclame is niet toegestaan. Een artikel over uzelf zal doorgaans worden verplaatst naar uw gebruikersruimte. Als u niettemin meent dat een biografie over uzelf een goed artikel kan opleveren, peil dan eerst de meningen hierover van uw medegebruikers.
De Modelspoorwijzer Wiki is geen woordenboek
Geef als het even kan niet alleen maar een definitie van een woord. En geef ook niet alleen maar de verschillende betekenissen van een woord. Wie er een wiki op naslaat is niet per se geïnteresseerd in de kale betekenis van woorden, maar in meer kennis, feiten en informatie over het onderwerp. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar hele lange artikelen willen hebben, of dat u niet zou mogen beginnen met een paar regels over een onderwerp, maar het betekent wel dat een beginnetje liefst meer bevat dan alleen de definitie van een woord of zijn betekenis.
Kies relevante onderwerpen
De doelstelling van de Modelspoorwijzer Wiki is om alle modelspoor gerelateerde kennis te verzamelen. Die kennis is alle informatie die relevant is en vermoedelijk zal blijven voor een redelijk aantal mensen.
Gebruik geen externe links als we het binnen de Modelspoorwijzer Wiki kunnen oplossen
Plaats geen links naar externe adressen voor informatie waarover we in de Modelspoorwijzer Wiki een artikel willen hebben! Is een externe link toch nodig, zet die dan onderaan de pagina in een aparte linksectie en laat duidelijk zien dat het hier om een externe link gaat. Als u een artikel schrijft over b.v. het DCC protocol en u bent bekend met een zeer goed artikel op het web over DCC, plaats dan de externe link (het adres van dat artikel) niet bij het woord 'DCC' in de tekst, maar onderaan de pagina in een aparte sectie Externe links. Bovendien wilt u dat er ook in de Modelspoorwijzer Wiki zelf een artikel komt over DCC (als dat er nog niet zou zijn) dus maakt u daarvoor zó een interne link: DCC.
Citeer uw bronnen
Als er bij het schrijven of onderbouwen van een artikel gebruik is gemaakt van externe bronnen, zorg dan voor een literatuurlijst (boeken en artikelen, zowel als webpagina's). Dit is niet alleen intellectueel eerlijk, maar het wijst lezers bovendien de weg naar nog meer informatie. Uiteraard neemt u niet klakkeloos tekst en/of afbeeldingen over van door auteursrechten beschermde bronnen.
Maak niet meteen subpagina's
Er zijn verschillende manieren om subpagina's te maken.
Vermijd tijdgebonden uitspraken
Uitdrukkingen om te vermijden zijn bijvoorbeeld 'kortgeleden', 'heden ten dage', 'gisteren', 'is momenteel van mening', 'binnenkort', 'de zestiger jaren', 'huidige', 'tegenwoordig' en dergelijke. Stel u eens voor dat over 80 jaar iemand uw artikel onder ogen krijgt: zijn dat soort uitdrukkingen dan nog relevant? Uitzondering op deze regel zouden artikelen over langdurige processen kunnen zijn, die regelmatig moeten worden ververst, bijvoorbeeld een bepaalde ontwikkeling b.v. Gebruik in plaats van deze term gewoon het jaartal.
Vermijd woorden die als waardeoordeel kunnen worden uitgelegd
Vermijd woorden als "helaas", "terecht", "gelukkig", "natuurlijk", "logischerwijs". Andere lezers kunnen deze woorden als een mening of een waardeoordeel begrijpen. Meestal kunnen ze worden weggelaten zonder dat er informatie verloren gaat.
Bewerk niet andermans gebruikerspagina
Over het algemeen wordt bewerken van andermans gebruikerspagina niet op prijs gesteld. Voor het maken van gerichte opmerkingen of het geven van tips kunt u de overlegpagina van een gebruiker gebruiken. Daarnaast kunt u in het algemeen de bijbehorende overlegpagina van het artikel gebruiken waarover iets gezegd moet worden.
Benoem een pagina zorgvuldig
Als de pagina de juiste naam heeft, is het eenvoudiger om die te vinden, voorkomt u dat er dubbele pagina's komen, en is het makkelijker om naar een pagina te verwijzen. Meer hierover staat op het benoemen van een pagina.

Stijl

Maak spaarzaam gebruik van kleur
Verschillende computersystemen geven kleuren soms verschillend weer. Wees daarom spaarzaam met het gebruik van kleur in uw artikelen en vermijd dat de Modelspoorwijzer Wiki er gaat uitzien als de Donald Duck, in plaats van als een serieuze wiki. Gebruik de kleur rood alleen met het doel bewust te alarmeren, en misschien om op echt belangrijke fouten of gevaren te wijzen.
Gebruik vette tekstmarkering heel spaarzaam
Als u bijvoorbeeld een artikel schrijft over digitaal, maak dan niet elke keer dat woord vet. Doe dat in principe alleen in de eerste zin van het artikel. Verder onthoudt de lezer echt wel welk artikel hij of zij aan het lezen is. Wel is het goed een langer artikel of een index door middel van vette koppen overzichtelijk te maken. Gebruik daarvoor ==kop== en ===subkop=== waar nodig; het levert ook meteen een inhoudsopgave.
Gebruik cursieve tekstmarkering alleen indien nodig
In de Modelspoorwijzer Wiki is het gewenst om citaten, titels van boeken en dergelijke cursief te zetten met twee enkele aanhalingstekens ''cursief'' wordt cursief.
Kies uw links met zorg
Het dient nergens toe om van alle mogelijke woorden een link te maken. Doe dat alleen bij woorden die relevant zijn voor uw onderwerp. Het is bijvoorbeeld niet nodig om van alle in een artikel voorkomende termen een link te maken.
Herhaal links niet te vaak
Maak per artikel niet meer dan één of twee maal (per schermpagina) dezelfde link, ook al staat hetzelfde begrip of woord er wel twintig keer in. Groepeer additionele links onderaan de pagina en maak er een aparte sectie van. Probeer niet te veel, maar ook zeker niet te weinig links aan te maken in uw tekst. De kracht van een wiki is vooral het snel kunnen doorklikken naar een mogelijk interessant ander onderwerp.
Groepeer de behandelde onderwerpen
Het mensenbrein kan waarschijnlijk maximaal zeven dingen tegelijk verwerken. Ellenlange eentonige lijsten, eindeloos doorrammelend proza en monsterlijk lange zinnen missen daarom hun doel en zijn bovendien heel vervelend om te lezen. Maak rustig een lijst van te behandelen sub-onderwerpen, maar deel die lijst op in groepen, sub-groepen en paragrafen en gebruik zo weinig mogelijk ingewikkeld samengestelde zinnen.
Schep evenwicht
Schep evenwicht in uw artikel. Evenwicht in de lengte van de paragrafen, evenwicht in de behandeling van onderwerp, argumenten en tegenargumenten.
Kies zorgvuldig uw afbeeldingen
Een afbeelding die het onderwerp illustreert dient zoveel mogelijk informatie aan het onderwerp toe te voegen. Het illustreren van een artikel met meerdere afbeeldingen die hetzelfde aspect tonen, voegt weinig toe.
Let op de spelling, in het bijzonder die van een nieuwe paginatitel
Hiermee vermijdt u onnodige doorverwijzingen en voorkomt u verwarring en het missen van uw onderwerp bij een zoekopdracht. Bent u geen kei in spelling, dan zou u uw tekst wellicht in een tekstverwerker kunnen schrijven en de spellingsfunctie erop loslaten, voordat u de tekst met kopiëren/plakken naar de Modelspoorwijzer Wiki verplaatst.

Zie ook